Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΠΟ, για τη μίσθωση ακινήτου ώστε να στεγαστούν οι μηχανικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις για το Video Assistant Referee.