Η Ξάνθη μέσω ενός εκ των δικηγόρων της υποστήριξε πως η ΕΕΑ δεν μπορεί να ανακαλεί πιστοποιητικό συμμετοχής ομάδας βάση Νόμου από το 2012 και μετά. Επίσης πως μετά την δικαίωσή της θα κινηθεί νομικά κατά των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Ο Δετσαρίδης είπε μεταξύ άλλων για:

Τον ρόλο της ΕΕΑ και την απόφαση δικαστηρίου που πήρε η Ξάνθη: Η ΕΕΑ εξέδωσε μία παράνομη διοικητική πράξη καθώς από το 2012 δεν μπορεί να ανακαλεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι άδειες που μπορούσε να δώσει και να ανακαλέσει μέχρι το 2012 ήταν ετήσιες. Τέλος διαπιστώνεται πως οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ. Έτσι για την ιστορία.

Μετά το 2012 είναι διαπίστωση, παραπομπή και κρίση με βάση τον πειθαρχικό κώδικα για την ΕΕΑ. Όχι ανάκληση πιστοποιητικού.

Το τι θα έπρεπε να κάνει το προεδρείο: Κατά την άποψή μας η απόφαση του κ. Μάρκου ταυτίζεται με την διαπίστωση ότι δεν έλαβε άδεια η ομάδα. Άρα έχουμε έναρξη της διώξεως λόγω ανάκλησης. Αυτό είναι και μόνο. Κατά την άποψή μας σήμερα ως κάτοχοι του πιστοποιητικού δεν υπάρχει αιτίαση και βάση για πειθαρχική δίωξη. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε οριστική κρίση θα πρέπει να αναστείλετε την έκδοση απόφασης και της διαδικασίας και να περιμένετε το ακυρωτικό δικαστήριο. Για εμάς είναι μία σπάνια απόφαση. Δεν θα περιμένουμε να παρέλθει η διετία. Θα πρέπει να κηρύξετε απαράδεκτη την δίωξη ή να αναστείλετε την διαδικασία. Εμείς μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας θα κινηθούμε νομικά κατά του Δημοσίου και των αρμοδίων Αρχών.