Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην ακόλουθη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για την μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστικών προβολών στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος 2019-20.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα και τεχνογνωσία καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τις α) μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστικών προβολών, τύπου SMD ελάχιστου μήκους 240 μέτρων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας 2020 για την 1η τηλεοπτική σειρά και β) μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων διαφημιστικών προβολών, τύπου SMD ελάχιστου μήκους 100 μέτρων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου τελικού αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας 2020 για την 2η τηλεοπτική σειρά πίσω από τα τέρματα .

Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 14 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη. και ώρα 14:00 .

Η προσφορά των ενδιαφερομένων οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης .

Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης χορηγούνται από τα γραφεία της Ε.Π.Ο. – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα τηλ. 210 9306000 κατά τις εργάσιμες ώρες, βρίσκονται δε αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο».