Πρόταση για τη δημιουργία προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους», που θα διασφαλίζει την υγεία των παιδιών και τη βιωσιμότητα των Ακαδημιών Μπάσκετ, καταθέτει ο υποψήφιος πρόεδρος της Ε.Ο.Κ., Άγγελος Παπανικολάου.

Αναλυτικά:

Ερασιτεχνικά σωματεία και Ακαδημίες είναι δύο έννοιες ταυτόσημες. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή την οποία αποφασίστηκε εκ μέρους της Γ.Γ.Α. η επανεκκίνηση των εθνικών πρωταθλημάτων και συζητιέται τις τελευταίες ημέρες εντόνως το άνοιγμα των σχολείων, είναι απολύτως αναγκαία η επιστροφή των παιδιών μας στις αθλητικές δραστηριότητες των Ακαδημιών. Με τρόπο που θα διασφαλίζεται αφενός, η υγεία των νεαρών αθλητών και αφετέρου, η βιωσιμότητα των Ακαδημιών.

Θεωρώ σημαντική τη δημιουργία και υλοποίηση για τους προσεχείς, τουλάχιστον, μήνες ενός προγράμματος υπό την ονομασία «Αθλητισμός για όλους», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Γ.Γ.Α. και το οποίο θα απευθύνεται στα παιδιά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δικαιούχοι θα είναι οι γονείς, που είτε έχουν εγγράψει, ήδη, σε Ακαδημίες τα παιδιά τους, είτε νιώθουν την επιθυμία να το πράξουν μετά την πολύμηνη αδράνεια εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων.

Η Γ.Γ.Α. θα επιδοτεί την οικογένεια με voucher, αναλόγως τον αριθμό των παιδιών αλλά και τους μήνες παρουσίας, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος να επιλέγουν οι ίδιοι το Άθλημα και την Ακαδημία. Το εν λόγω voucher θα κατατίθεται στην Ακαδημία, οι άνθρωποι της οποίας στη συνέχεια θα το προσκομίζουν και θα εισπράττουν το ανάλογο ποσό από την ΓΓΑ.

Το πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» θα έχει ως στόχο την ομαλή και απόλυτα επιβεβλημένη επιστροφή των παιδιών στον Αθλητισμό και την οικονομική ανακούφιση και ενίσχυση των οικογενειών τους.