Με ψήφους 13-1 και με τον Ολυμπιακό μοναδικό διαφωνούντα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του ΕΣΑΚΕ.

Σε αυτή μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η στήριξη στον πρόεδρο Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και η απόρριψη των προτάσεων της ομάδας του Πειραιά.