Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο και ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών για παραβίαση του Financial Fair Play. Τι λένε τα άρθρα που ανέφερε η Euroleague στην ανακοίνωσή της.

Όπως έγινε γνωστό η Euroleague επέβαλε στον Παναθηναϊκό πρόστιμο, όπως επίσης και ποινή αφαίρεσης δύο νικών από τη φετινή κατάταξη.

Ουσιαστικά το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τους «πράσινους» όσον αφορά την βαθμολογική τους συγκομιδή καθώς θα τερματίσουν έτσι και αλλιώς στην 17η θέση.

Στην ανακοίνωσή της η Euroleague επικαλέστηκε τα άρθρα 7 και 8 από το EuroLeague Financial Stability και Fair Play Regulations όπως επίσης και το άρθρο 60 από τον Πειθαρχικό Κώδικα της Euroleague. Τι λένε όμως τα εν λόγω άρθρα ;

Τα άρθρα 7 και 8 από το EuroLeague Financial Stability και Fair Play Regulations

«Άρθρο 7: Ανακριβείς πληροφορίες και πειθαρχικές διαδικασίες

Εάν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του άρθρου 4.2 γ) δεν είναι σύμφωνα με τις οικονομικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν προηγουμένως, η ECA μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης, μπορεί είτε να ανακαλέσει την απόφαση εγγραφής του συλλόγου, να αποφασίσει την ακύρωση της άδειας ή την επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της Euroleague, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και της σημασίας των διαφορών μεταξύ των οικονομικών πληροφοριών που υποβλήθηκαν και οι ελεγμένα οικονομικά δηλώσεις.

Αρθρο 8: Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων

8.1 H ECA έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια άδεια, να την αναστείλει προσωρινά, να απορρίψει την αίτηση για άδεια κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή/και να εφαρμόσει την αντίστοιχη διαδικασία σύμφωνα με την Πειθαρχικό Κώδικα της Euroleague για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) Δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους α), β), γ), δ), ζ) και/ή η) από το άρθρο 3. Παρά ταύτα, εάν ένας σύλλογος δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους α), β) και/ή γ) από το άρθρο 3, η ECA μπορεί να ζητήσει από τον σύλλογο την οικονομική του θέση και να αξιολογηθεί από εξωτερικό ελεγκτικό γραφείο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατό για τον σύλλογο να ακολουθήσει μια εναλλακτική συμμόρφωση ενός πλάνου για να ξεπεραστεί η κατάσταση αφερεγγυότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ECA μπορεί να αποδεχθεί προσωρινή εγγραφή του συλλόγου. Η Εταιρεία μπορεί κατ’ εξαίρεση να εξουσιοδοτήσει έναν σύλλογο εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος ζ).

β) Μη προσκόμιση της τεκμηρίωσης ή μη τήρηση της προθεσμίας που ορίζονται στο άρθρο 4.

γ) Παροχή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή εγγράφων ή παράλειψη να παράσχει τις δέουσες πληροφορίες ή έγγραφα.

8.2 Η μη τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στις παραγράφους ε) και/ή στ) από το άρθρο 3, και η παράλειψη παροχής ακριβών και αληθών πληροφοριών σχετικά με τα σχετικά γεγονότα από το άρθρο 6, θα υπόκειται στην αντίστοιχη διαδικασία σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της Euroleague.»

Το άρθρο 60 του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague

«Άρθρο 60: Συμφωνία διακανονισμού

Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης μπορεί να συνάψει διακανονισμό συμφωνία με τη συγκατάθεση του συλλόγου προκειμένου να δημιουργηθεί σχέδιο συμμόρφωσης που θα εκπληρώσει ο σύλλογος, το οποίο θα περιλαμβάνει τa παρακάτω, ανάλογα με τον λόγο εφαρμογής του:

α) Ένα σχέδιο σκοπιμότητας που επιτρέπει στον σύλλογο να εγγυηθεί έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό μεταξύ εσόδων και εξόδων.

β) Πρόταση για ενέργειες ανάκτησης του ισορροπημένου κεφαλαίου του συλλόγου και τήρηση των προθεσμιών.

γ) Σχέδιο πληρωμής οφειλών.

δ) Η ενδεχόμενη εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων. Η περίοδος ολοκλήρωσης του σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις σεζόν. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που θεωρεί κατάλληλες για να ελέγξει την κατάσταση συμμόρφωσης του πλάνου. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν θα θεωρηθεί ως νέα παράβαση. Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης μπορεί διαπιστώνει τις συνέπειες αυτής της μη εκπλήρωσης στη διευθετημένη συμφωνία.»