Σε ένα ερώτημα διαφορετικό κλήθηκαν να απαντήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα,  η ερώτηση ήταν πώς ο Κύριος Τάκης κρατούσε τα μαλλιά του στεγνά την ώρα που περπατούσε.

Δείτε το βίντεο: