Στις 25 Ιουνίου στην Αθήνα θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στην οποία και θα ληφθούν οι αποφάσεις για το ποια κομμάτια της ολιστικής μελέτης των FIFA -UEFA θα υιοθετήσει.

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ όπου και αποφασίστηκε η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα γίνει τον Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου στην Αθήνα. Σε αυτήν θα αποφασιστεί αν θα γίνουν αλλαγές στο καταστατικό της Ομοσπονδίας με βάση την ολιστική μελέτη των FIFA-UEFA.

Παράλληλα, αποφασίστηκε τα πρωταθλήματα των Ενώσεων να μην συνεχιστούν, λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν.