Μία κουβέντα που γίνεται εδώ και χρόνια στην ΕΠΟ εκτός από τη… ζημία στα ταμεία της και το πόσο είναι το έλλειμά της – αφορά και στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτήν. Σε πρώτη φάση σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Δ.Σ. συζητήθηκε η ανάγκη να προκύψει αξιολόγηση του προσωπικού.

Να δουν στην Ομοσπονδία τις συμβάσεις που λήγουν, το πόσοι μπορεί να συνταξιοδοτούνται αλλά και τον αριθμό του προσωπικού. Ποιές είναι οι ανάγκες και εάν υπάρχει υπεραριθμία. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και η πιθανότητα περικοπών, όμως δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό σε αυτή τη φάση.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως για τα προηγούμενα χρόνια ένας εκ των βασικών λόγων που υπήρξαν οικονομικά θέματα στην ΕΠΟ αποδίδεται στους μισθούς που δόθηκαν αλλά και στο άνοιγμα περισσότερων θέσεων απ’ όσες θα μπορούσε να αντέξει η Ομοσπονδία. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά και να τεθούν επί τάπητος.