Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρθηκε στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης του αθλητισμού, φορολογικά και δημοσιονομικά, μόνιμου και έκτακτου χαρακτήρα, απαντώντας σε σχετική αναφορά του βουλευτή Γιάννη Ραγκούση, για την ΠΑΕ Ιωνικός.
Αναλυτικά η απάντηση του κ. Αυγενάκη:

«Η Κυβέρνηση, από τις πρώτες ημέρες της θητείας της, αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή της στη στήριξη και την ενίσχυση όλου του φάσματος της κοινωνικής ζωής. Σε δύσκολες οικονομικά συγκυρίες, αξιοποιεί -στον μέγιστο δυνατό βαθμό- τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για τη χρηματοδότηση όλων των τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας, με ενισχύσεις είτε άμεσες είτε έμμεσες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα φορολογικά μέτρα.
Η ενίσχυση του αθλητισμού, βασικού πυλώνα της κοινωνικής ζωής, αποτέλεσε και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί σειρά φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων, μόνιμου αλλά και έκτακτου χαρακτήρα, με σημαντικότερα:
* Τη φορολόγηση του εισοδήματος των αθλητών, των προπονητών και των διαιτητών με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, εάν το ετήσιο εισόδημά τους ανέρχεται σε ποσό έως και 40.000 ευρώ, και κατόπιν με συντελεστή 22% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, εάν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και εφεξής.
* Την υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%), των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων, για το διάστημα της πανδημίας του COVID-19, δηλαδή από 1.9.2020 έως και 30.6.2022.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των δραστηριοτήτων αθλητικών ομίλων και εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων διατέθηκαν κατά τα τελευταία δύο έτη:
* 17,7 εκατ. ευρώ σε επιστρεπτέες προκαταβολές,
* 2 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος παγίων δαπανών,
* περί τα 70 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των εργαζομένων τους και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών αυτών (καλύφθηκαν περίπου 10.000 εργαζόμενοι του κλάδου),
* επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου και
* περίπου 10 εκατ. ευρώ για πληρωμή ενοικίων των επιχειρήσεων αυτών.
Συνολικά, οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύθηκαν με μέτρα 110 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας.
* Τη θέσπιση, για πρώτη φορά, διάταξης για τη διάθεση μέρους των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια για τη χρηματοδότηση των αθλητικών ομάδων.