Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κάλυψε για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ ύψους 5.000.010 ευρώ, η οποία είχε κηρυχθεί τον Μάϊο.

Από το 2018 μέχρι σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει το ποσό των 43,7 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να καλύψει τα χρέη που υπήρχαν αλλά και για τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Σήμερα λοιπόν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε αποφάσισε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή θα έχει πιθανότατα τρίμηνη διάρκεια όπως οι προηγούμενες και θα ανέρχεται στο ποσό των 5.000.010 ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά από το 2018:

Ιούνιος 2018: 3.658.611 ευρώ

Αύγουστος 2018: 17.441.847,60 ευρώ σε αύξηση 20 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος 2019: 4.505.132,40 ευρώ σε αύξηση ύψους 10 εκατ. , η οποία πιστοποιήθηκε (μερικώς) στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Μάιος 2019: 2.620.500 ευρώ σε αύξηση 5 εκατ. ευρώ.

Οκτώβριος 2019: 2.946.000 σε αύξηση 5 εκατ. ευρώ.

Φεβρουάριος 2019: 3.200.000,10 σε αύξηση 5 εκατ.

Μάιος 2020: 4.329.999,90 σε αύξηση 5 εκατ.

Αύγουστος 2020: 5.000.010 σε ισόποση αύξηση.