Ολοκληρώθηκε ο Φεβρουάριος και παραθέτουμε τα δεδομένα.

Δώσαμε 33 προτάσεις στους συνδρομητές μας μέσω bettips.gr + statistic.gr τα απόλυτα εργαλεία στατιστικών και τακτικής για σωστή διαχείριση “μπάνκας”.

Οι επιτυχημένες επιλογές ήταν 30 στις 33.

Παραθέτουμε την εξέλιξη των μονάδων στον παρακάτω πίνακα λαμβάνοντας υπόψιν πως αν κάποιος επένδυε 100 μονάδες ανά πρόταση μας τον Φεβρουάριο, θα είχε συνολική επιστροφή 703 μονάδες και μπορείτε να το δείτε στη τελευταία στήλη ΠΡΟΟΔΟΣ

Αν κάποιος επένδυε 50 μονάδες θα είχε 351.5 μονάδες αντίστοιχα ώστε να κάνετε τους υπολογισμούς σας καθώς είναι αναλογικό και προσαρμόζεται στον καθένα.

Έμμεσα η απόδοση ήταν +603%

Να υπενθυμίσουμε τα δεδομένα από προηγούμενους μήνες που είναι στη διάθεση όσοι τα χρειάζονται

ΙΑΝ 2023 : +553% (29 στα 33)
ΔΕΚ 2022 : +831% (29 στα 32)
ΝΟΕ 2022 : +314% (24 στα 30)


DISCLAIMER
Το statistic.gr έχει database με περισσότερα από 1.000.000 αγώνες και μέσω στατιστικής σας προτείνει τα γεγονότα που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επαλήθευσης. Δεν είναι υπηρεσία προβλέψεων προγνωστικών, δεν είναι ομάδα tipsters, δεν είναι στοιχηματική εταιρία. Απολαύστε το παιχνίδι. Παίξτε υπεύθυνα! Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.