Το Υφυπουργείο Αθλητισμού θα διοργανώσει την Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, αλλά και την Συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Πλατφορμών της σύμβασης Μacolin.

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού ζήτησε και θα διοργανώσει στις 5 Νοεμβρίου την 16η Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αθλητισμό με την συμμετοχή περισσοτέρων από 47 χωρών. Παράλληλα, στις 4 Νοεμβρίου 2020, θα έχει πραγματοποιηθεί η 130η Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών και η επετειακή εκδήλωση της Προεδρίας μας για τα 70 έτη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Υπουργική Σύνοδος είχε αρχικά ανατεθεί στην Σλοβενία η οποία όμως ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να την διοργανώσει.

Τέλος, στην Ελλάδα θα διοργανωθεί και η 10η Συνάντηση του Δικτύου των Εθνικών Πλατφορμών της σύμβασης Μacolin  που αφορά τους χειραγωγημένους αγώνες, γνωστό και ως «Group of Copenhagen».